Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu srebrny-ekran.pl
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 4. Treści publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim.
 5. Nie wolno obrażać innych.
 6. Nie wolno podszywać się pod administratorów.
 7. Administrator uprawniony jest do usuwania komentarzy, które:
 • – szerzą nienawiść, fanatyzm, rasizm lub jakiekolwiek formy krzywdzenia innych,
 • – zawierają informacje naruszające prywatność osób trzecich,
 • – naruszają prawa autorskie osób trzecich,
 • – zawierają instrukcje nielegalnych czynności,
 • – obejmują swoją treścią działalność komercyjną,
 • – zawierają wulgaryzmy, treści pornograficzne,
 • – propagują używanie narkotyków, alkoholu,
 • – obrażają dobry smak lub uczucia religijne,
 • – łamią prawo,
 • – są spamem, czyli nie dotyczą tematu wątku,
 • – zawierają linki do stron, które naruszają prawo lub dobre obyczaje.
 1. W przypadku zaobserwowania naruszenia zasad regulaminu prosimy o poinformowanie administratorów.
 2. Działania prowadzące do destabilizacji serwisu mogą być interpretowane jako przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 3. Użytkownik w czasie zakładania konta podaje swoje dane osobowe. Oświadcza równocześnie, że są one prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do ich zmieniania oraz usunięcia.
 4. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi w serwisie srebrny-ekran.pl niniejszym upoważnia nieodpłatnie administratorów serwisu do:
 • – zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów serwisu
 • – publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez użytkownika wypowiedzi w sieci internetowej,
 • – włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
 • – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
 • – rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,
 • – umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
 1. Użytkownik publikujący materiały w serwisie oświadcza, iż są one w pełni legalne.

 2. Podanie przy rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług serwisu przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników.

 3. Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

 4. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych lub niezależnych od serwisu.

 5. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść postów publikowanych przez użytkowników, za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

 7. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do używania plików cookies.

 

właściciel i wydawca:

MINERWA Dariusz Rohnka
ul. Młyńska 15a
62-095 MUROWANA GOŚLINA
adres redakcji:
ul. Młyńska 15a
62-095 MUROWANA GOŚLINA
redakcja@srebrny-ekran.pl
redaktor naczelny:
Stanisław Rohnka
Free apk download Free pdf download