Tag : kino-afrykanskie

post image

Piękna i bestie – recenzja filmu

Ile tego piękna

Stopniowo docierają do nas filmy opowiadające o skutkach arabskiej wiosny z lat 2010-2012. Kolejnym (po omawianych niedawno Egipcie i Syrii) państwem, w którym doszło do zmiany władzy, jest Tunezja. Film Piękna i bestie przedstawia sytuację w kraju z perspektywy zwykłego obywatela, zmagającego się z samowolą władzy. (więcej…)

Free apk download Free pdf download